Sněmovní tisk 329
Vl.n.z. o jednotném environmentálním stanovisku-související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 4. 2023.
  Zákon Senátem schválen 11. 5. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 5. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 5. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 5. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 5. 2023.

Zákon vyhlášen 5. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 149/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2370Václav Král23626-36541.docx (23 KB) 7. 3. 2023 v 08:59:51
2384Jiří Havránek23640-36557.docx (20 KB) 7. 3. 2023 v 14:04:19
2385Jiří Havránek23641-36558.docx (43 KB) 7. 3. 2023 v 14:06:10
2390Monika Oborná23646-36562.docx (24 KB) 7. 3. 2023 v 15:50:18
2395Klára Kocmanová23651-36567.docx (30 KB) 7. 3. 2023 v 18:55:42


Související tisk: 328 (Vl. n. z. o jednotném environmentálním stanovisku).

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ochrana životního prostředí, stavební povolení, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)