Sněmovní tisk 284
Novela státního rozpočtu na rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 284/0 dne 17. 8. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 902/22, PID KORNCGPGM3LQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2022 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Josef Bernard a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. et Ing. Miloš Nový (usnesení č. 351).
  Čtení proběhlo 7. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 351).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 18 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 284/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 9. 2022 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 9. 2022 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 284/2, který byl rozeslán 29. 9. 2022 v 18:13.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 10. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 284/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 10. 2022 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 402).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 10. 2022.
  Prezident zákon nepodepsal a 3. 11. 2022 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 284/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 284/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 15. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 21, usnesení č. 420).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2022.

Zákon vyhlášen 18. 11. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 158 pod číslem 344/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1182Zdeněk Kettner22438-34886.DOCX (31 KB) 7. 9. 2022 v 16:33:22
1183Zdeněk Kettner22439-34887.DOCX (31 KB) 7. 9. 2022 v 16:34:41
1275Jana Mračková Vildumetzová22531-35071.docx (174 KB) 26. 9. 2022 v 13:38:55
1276Jana Mračková Vildumetzová22532-35072.docx (177 KB) 26. 9. 2022 v 13:42:56
1278Jan Hrnčíř22534-35074.docx (14 KB) 26. 9. 2022 v 16:23:23
1279Vladimír Zlínský22535-35075.docx (14 KB) 26. 9. 2022 v 16:33:56
1280Klára Dostálová22536-35076.docx (173 KB) 26. 9. 2022 v 17:11:25
1281Klára Dostálová22537-35077.docx (173 KB) 26. 9. 2022 v 17:12:28
1282Karel Tureček22538-35078.docx (41 KB) 26. 9. 2022 v 20:17:03
1283Karel Tureček22539-35079.docx (41 KB) 26. 9. 2022 v 20:19:38
1286Karel Sládeček22542-35087.docx (13 KB) 27. 9. 2022 v 09:50:54
1288Jan Richter22544-35089.docx (39 KB) 27. 9. 2022 v 10:03:12
1300Jaroslava Pokorná Jermanová22556-35102.docx (174 KB)
22556-35105.docx (174 KB)
 27. 9. 2022 v 14:19:54
1301Lucie Šafránková22557-35106.docx (18 KB) 27. 9. 2022 v 14:23:53
1307Lucie Šafránková22563-35112.docx (18 KB) 27. 9. 2022 v 17:33:50
1311Jiří Kobza22567-35116.docx (18 KB) 27. 9. 2022 v 19:05:48
1312Jiří Kobza22568-35117.docx (19 KB) 27. 9. 2022 v 20:00:42
1313Marie Pošarová22569-35118.docx (18 KB) 27. 9. 2022 v 22:20:24
1315Jaroslava Pokorná Jermanová22571-35119.docx (174 KB) 27. 9. 2022 v 23:12:36
1316Jaroslava Pokorná Jermanová22572-35120.docx (174 KB) 27. 9. 2022 v 23:13:19
1317Igor Hendrych22573-35121.DOCX (33 KB) 28. 9. 2022 v 22:01:04
1318Ivo Vondrák22574-35122.docx (43 KB) 29. 9. 2022 v 08:00:56
1330Šimon Heller22586-35133.docx (16 KB) 29. 9. 2022 v 08:34:39
1331Aleš Juchelka22587-35134.docx (39 KB) 29. 9. 2022 v 08:39:13
1334Iveta Štefanová22590-35135.DOCX (33 KB) 29. 9. 2022 v 09:03:41
1335Iveta Štefanová22591-35136.DOCX (33 KB) 29. 9. 2022 v 09:05:04
1336Karel Havlíček22592-35137.docx (39 KB) 29. 9. 2022 v 09:19:23
1337Radek Koten22593-35138.DOCX (32 KB) 29. 9. 2022 v 09:23:08
1340Marian Jurečka22596-35141.docx (35 KB) 29. 9. 2022 v 09:32:08
1341Ivo Vondrák22597-35142.docx (43 KB) 29. 9. 2022 v 10:03:22
1342Ivo Vondrák22598-35143.docx (43 KB) 29. 9. 2022 v 10:05:13
1349Oldřich Černý22605-35152.docx (36 KB) 29. 9. 2022 v 14:55:18
1350Oldřich Černý22606-35153.docx (35 KB) 29. 9. 2022 v 14:56:38
1354Ivan Adamec22610-35157.docx (34 KB) 29. 9. 2022 v 15:55:03


Deskriptory EUROVOCu: státní rozpočet, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)