Sněmovní tisk 144
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 11. 2. 2022.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 144/0 dne 11. 2. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 129/22, PID KORNCBGCX5DS.

  Dodatky doručeny sněmovně 11. 2. 2022.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny přikázala 11. 2. 2022 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 16). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Josef Bernard.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 144/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 2. 2022 na 11. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 105).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 144/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 144/3, který byl rozeslán 7. 3. 2022 v 13:23.
  Podané návrhy doprovodných usnesení zpracovány jako tisk 144/4, který byl rozeslán 7. 3. 2022 v 14:44.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 3. 2022 na 14. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 94, usnesení č. 136).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2022.
  Prezident zákon podepsal 15. 3. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 3. 2022.

Zákon vyhlášen 18. 3. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 57/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
372Jiří Kobza21628-33469.docx (30 KB) 18. 2. 2022 v 08:36:57
376Jan Hrnčíř21632-33472.docx (39 KB)
21632-33473.docx (14 KB)
 18. 2. 2022 v 17:20:11
377Jan Hrnčíř21633-33475.docx (39 KB)
21633-33476.docx (13 KB)
 18. 2. 2022 v 17:25:51
381Karla Maříková21637-33486.docx (27 KB) 22. 2. 2022 v 09:39:01
389Zdeněk Kettner21645-33495.docx (31 KB) 22. 2. 2022 v 13:09:56
390Zdeněk Kettner21646-33496.docx (31 KB) 22. 2. 2022 v 13:12:12
391Marie Pošarová21647-33497.docx (31 KB) 22. 2. 2022 v 13:40:04
392Marie Pošarová21648-33499.docx (31 KB) 22. 2. 2022 v 13:40:25
396Lucie Šafránková21652-33510.docx (32 KB) 23. 2. 2022 v 09:21:28
397Lucie Šafránková21653-33511.docx (33 KB) 23. 2. 2022 v 09:24:54
398Lucie Šafránková21654-33512.docx (32 KB) 23. 2. 2022 v 09:26:16
405Lucie Šafránková21661-33517.docx (31 KB) 23. 2. 2022 v 14:08:42
406Lucie Šafránková21662-33518.docx (31 KB) 23. 2. 2022 v 14:08:56
407Lucie Šafránková21663-33519.docx (31 KB) 23. 2. 2022 v 14:09:10
416Jakub Janda21672-33548.docx (18 KB) 23. 2. 2022 v 16:05:56
452Jana Mračková Vildumetzová21708-33627.docx (60 KB) 25. 2. 2022 v 15:50:24
453Jana Mračková Vildumetzová21709-33628.docx (60 KB) 25. 2. 2022 v 15:51:04
454Jana Mračková Vildumetzová21710-33629.docx (61 KB) 25. 2. 2022 v 15:51:51
455Jana Mračková Vildumetzová21711-33630.docx (60 KB) 25. 2. 2022 v 15:52:06
456Jana Mračková Vildumetzová21712-33631.docx (60 KB) 25. 2. 2022 v 15:52:41
457Jana Mračková Vildumetzová21713-33632.docx (60 KB) 25. 2. 2022 v 15:53:07
458Jana Mračková Vildumetzová21714-33633.docx (60 KB) 25. 2. 2022 v 15:53:19
459Jana Mračková Vildumetzová21715-33634.docx (41 KB) 25. 2. 2022 v 15:53:49
461Vladimíra Lesenská21717-33638.docx (31 KB) 1. 3. 2022 v 09:37:26
462Lucie Šafránková21718-33639.docx (31 KB) 1. 3. 2022 v 09:45:09
463Lucie Šafránková21719-33640.docx (32 KB) 1. 3. 2022 v 09:52:07
465Patrik Nacher21721-33644.doc (63 KB) 1. 3. 2022 v 11:40:49
466Patrik Nacher21722-33645.doc (63 KB) 1. 3. 2022 v 11:41:23
467Patrik Nacher21723-33646.doc (62 KB) 1. 3. 2022 v 11:41:51
472Marek Novák21728-33652.docx (17 KB) 2. 3. 2022 v 10:20:01
473Iveta Štefanová21729-33653.docx (33 KB) 2. 3. 2022 v 10:24:25
476Alena Schillerová21732-33656.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 12:23:29
479Radek Koten21735-33664.docx (31 KB) 2. 3. 2022 v 13:14:17
480Jaroslava Pokorná Jermanová21736-33666.docx (39 KB) 2. 3. 2022 v 14:00:10
481Jaroslava Pokorná Jermanová21737-33667.docx (39 KB) 2. 3. 2022 v 14:00:42
482Jaroslava Pokorná Jermanová21738-33668.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 14:01:01
483Jaroslava Pokorná Jermanová21739-33669.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 14:01:21
484Jaroslava Pokorná Jermanová21740-33670.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 14:01:37
485Jaroslava Pokorná Jermanová21741-33671.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 14:01:54
487Jaroslava Pokorná Jermanová21743-33673.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 14:02:31
488Jaroslava Pokorná Jermanová21744-33674.docx (39 KB) 2. 3. 2022 v 14:02:46
490Aleš Juchelka21746-33676.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 15:00:44
491Aleš Juchelka21747-33677.docx (39 KB) 2. 3. 2022 v 15:01:09
492Aleš Juchelka21748-33678.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 15:01:34
493Lubomír Metnar21749-33679.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 15:12:04
494Lubomír Metnar21750-33680.docx (40 KB) 2. 3. 2022 v 15:12:47
496David Šimek21752-33681.docx (16 KB) 3. 3. 2022 v 08:05:58
498Klára Dostálová21754-33684.docx (204 KB)
21754-33685.docx (173 KB)
21754-33686.docx (179 KB)
 3. 3. 2022 v 09:58:48
500Josef Kott21756-33687.docx (38 KB) 3. 3. 2022 v 10:33:24
501Petr Letocha21757-33695.doc (56 KB)Pozměňovací návrh se týká přesunu finančních prostředků z Všeobecné pokladní správy do rozpočtu Ministerstva vnitra v souvislosti s poskytnutím pomoci ukrajinským uprchlíkům.3. 3. 2022 v 11:36:27
502Martin Kolovratník21758-33688.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 10:59:41
503Karel Tureček21759-33690.docx (39 KB)
21759-33691.docx (40 KB)
 3. 3. 2022 v 11:00:49
504Martin Kolovratník21760-33692.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 11:03:03
505Alena Schillerová21761-33696.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 11:27:47
507Robert Králíček21763-33697.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 11:38:18
508Petr Letocha21764-33699.doc (61 KB)Pozměňovací návrh se týká přesunu fin. prostředků z Všeobecné pokladní správy do rozpočtu Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v souvislosti s poskytnutím pomoci ukrajinským uprchlíkům.3. 3. 2022 v 11:43:29
509Robert Králíček21765-33698.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 11:38:52
512Jaroslava Pokorná Jermanová21768-33705.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 12:04:48
514Jaroslava Pokorná Jermanová21770-33706.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 12:08:47
515Jaroslava Pokorná Jermanová21771-33707.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 12:11:37
516Jaroslava Pokorná Jermanová21772-33708.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 12:14:37
517Jaroslava Pokorná Jermanová21773-33710.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 12:18:32
518Jaroslava Pokorná Jermanová21774-33711.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 12:20:28
519Jaroslava Pokorná Jermanová21775-33712.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 12:24:34
521Aleš Juchelka21777-33719.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 13:42:24
522Aleš Juchelka21778-33720.docx (39 KB) 3. 3. 2022 v 13:42:44
523Aleš Juchelka21779-33721.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 13:43:03
525Jana Černochová21781-33722.docx (15 KB) 3. 3. 2022 v 15:22:15
528Iveta Štefanová21784-33725.docx (33 KB) 3. 3. 2022 v 15:55:38
530Jana Mračková Vildumetzová21786-33727.doc (73 KB) 3. 3. 2022 v 16:17:29
531Jana Mračková Vildumetzová21787-33728.doc (73 KB) 3. 3. 2022 v 16:21:12
532Jana Mračková Vildumetzová21788-33729.doc (78 KB) 3. 3. 2022 v 16:23:08
533Jana Mračková Vildumetzová21789-33730.doc (73 KB) 3. 3. 2022 v 16:24:27
534Jana Mračková Vildumetzová21790-33731.doc (68 KB) 3. 3. 2022 v 16:26:15
535Jana Mračková Vildumetzová21791-33732.doc (68 KB) 3. 3. 2022 v 16:27:26
536Jana Mračková Vildumetzová21792-33733.doc (73 KB) 3. 3. 2022 v 16:28:29
537Jana Mračková Vildumetzová21793-33734.doc (73 KB) 3. 3. 2022 v 16:29:37
538Lubomír Metnar21794-33735.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 16:45:53
539Lubomír Metnar21795-33736.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 16:46:23
540Oldřich Černý21796-33737.docx (35 KB) 3. 3. 2022 v 17:09:08
541Oldřich Černý21797-33738.docx (36 KB) 3. 3. 2022 v 17:12:13
542Vladimír Zlínský21798-33739.docx (13 KB) 3. 3. 2022 v 18:46:42
544Karel Rais21800-33743.docx (40 KB) 3. 3. 2022 v 19:32:26
546Julius Špičák21802-33744.docx (41 KB) 3. 3. 2022 v 20:02:39
547Karel Havlíček21803-33745.docx (39 KB) 3. 3. 2022 v 20:16:42
548Vojtěch Munzar21804-33746.docx (16 KB) 3. 3. 2022 v 20:34:07
549Vojtěch Munzar21805-33747.docx (14 KB) 3. 3. 2022 v 20:34:33
551Lubomír Metnar21807-33748.docx (38 KB) 4. 3. 2022 v 07:44:45
552Vladimír Zlínský21808-33750.docx (39 KB)
21808-33751.docx (14 KB)
 4. 3. 2022 v 07:46:29
553Lubomír Metnar21809-33752.docx (38 KB) 4. 3. 2022 v 07:51:52
554Jan Volný21810-33753.docx (15 KB) 4. 3. 2022 v 08:03:35
555Alena Schillerová21811-33754.docx (34 KB) 4. 3. 2022 v 08:10:54
558Radovan Vích21814-33757.docx (40 KB) 4. 3. 2022 v 09:25:34
560Richard Brabec21816-33759.docx (40 KB)
21816-33760.docx (40 KB)
 4. 3. 2022 v 09:38:37
562Radek Vondráček21818-33763.docx (38 KB) 4. 3. 2022 v 09:44:39
563Radek Vondráček21819-33764.docx (39 KB) 4. 3. 2022 v 09:57:06
565Šimon Heller21821-33765.docx (49 KB) 4. 3. 2022 v 10:34:21
566Margita Balaštíková21822-33766.docx (15 KB) 4. 3. 2022 v 10:57:20
567Jan Richter21823-33767.docx (44 KB) 4. 3. 2022 v 11:16:16
569Patrik Nacher21825-33771.doc (62 KB) 4. 3. 2022 v 11:51:43
570Věra Kovářová21826-33772.docx (12 KB) 4. 3. 2022 v 12:58:14
572Věra Kovářová21828-33773.docx (13 KB) 4. 3. 2022 v 13:03:43


Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)