Sněmovní tisk 73
Novela z. o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 8. 12. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1259/21, PID KORNC7Y7YKQ2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 119).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 73/3, který byl rozeslán 17. 6. 2022 v 13:49.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 6. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 73/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 9. 2022 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 80, usnesení č. 361).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 10. 2022.
  Zákon Senátem schválen 13. 10. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 10. 2022.
  Prezident zákon podepsal 14. 10. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 10. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 10. 2022.

Zákon vyhlášen 31. 10. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 314/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
740Pavel Bělobrádek21996-34126.docx (45 KB) 21. 4. 2022 v 12:23:02
780Pavel Bělobrádek22036-34211.docx (20 KB) 10. 5. 2022 v 10:23:58
829Pavel Bělobrádek22085-34307.docx (23 KB) 28. 5. 2022 v 11:48:29
840Tom Philipp22096-34318.docx (31 KB) 31. 5. 2022 v 16:40:14
904Tom Philipp22160-34445.docx (44 KB) 13. 6. 2022 v 14:49:32
905Tom Philipp22161-34446.docx (32 KB) 13. 6. 2022 v 14:58:23


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický průmysl, farmaceutický výrobek, genetika, kontrola léčiv, lék, veterinární legislativa, veterinární lék

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)