Sněmovní tisk 72
Novela z. - veterinární zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 6. 12. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1238/21, PID KORNC7YAVSIH.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 14. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Karel Smetana (usnesení č. 112).
  Čtení proběhlo 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 112).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 72/3, který byl rozeslán 17. 6. 2022 v 13:16.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 6. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 72/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2022 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 55, usnesení č. 324).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 7. 2022.
  Zákon Senátem schválen 11. 8. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 8. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 8. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2022.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 113 pod číslem 246/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
365Petr Bendl21621-33450.docx (32 KB) 15. 2. 2022 v 16:46:49
366Petr Bendl21622-33451.docx (16 KB) 15. 2. 2022 v 16:48:19
745Petr Bendl22001-34144.docx (16 KB) 25. 4. 2022 v 14:14:09
777Josef Kott22033-34208.doc (49 KB) 10. 5. 2022 v 10:10:49
831Karel Smetana22087-34309.doc (137 KB) 30. 5. 2022 v 20:24:17
836Petr Bendl22092-34314.docx (15 KB) 31. 5. 2022 v 12:42:44
837Petr Bendl22093-34315.docx (14 KB) 31. 5. 2022 v 12:45:40
839Jaroslava Pokorná Jermanová22095-34317.docx (29 KB) 31. 5. 2022 v 15:59:10
956Pavel Bělobrádek22212-34502.doc (64 KB) 17. 6. 2022 v 09:09:27


Deskriptory EUROVOCu: ochrana zvířat, prevence nemocí, společná zemědělská politika, veterinář, veterinární inspekce, veterinární legislativa, veterinární medicína, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (33)ISP (příhlásit)