Sněmovní tisk 710
Novela z. - veterinární zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 13. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 5. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 710/0 dne 17. 5. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 203/24, PID ALBSCXVC24BA.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2024 (usnesení č. 272). Určil zpravodaje: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 6. 2024 na 108. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1069).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 7. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 710/1 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 28. 8. 2024.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Zemědělský výbor
č. 36 (11. července 2024)


Deskriptory EUROVOCu: infekční nemoc, kontrola dovozu, potraviny, veterinární inspekce, veterinární legislativa, veterinární medicína, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)