Sněmovní tisk 71
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2020 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2020 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 12. 2021 jako tisk 71/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1053/21, PID ALBSC5CGW8AS.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 12. 2021 (usnesení č. 12). Zpravodajem určen MUDr. David Kasal, MHA.

 • V
   • Věcně příslušný Výbor pro zdravotnictví projednal zprávu a vydal 25. 1. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 71/1 (doporučuje schválit).
   Schválením pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny dne 2. 2. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)