Sněmovní tisk 708
Změny příloh Úml. o ochr. stěh. druhů volně žij. živočichů

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 5. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 708/0 dne 16. 5. 2024.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 267/24, PID KORND3BAYUIJ.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 5. 2024 (usnesení č. 272). Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní úmluva, ochrana životního prostředí, ochrana zvířat, ptáciISP (příhlásit)