Sněmovní tisk 705
Novela z. o akciové společnosti České dráhy - EU

Stav projednávání ke dni: 19. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 5. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 8. 2024.Deskriptory EUROVOCu: akciová společnost, dopravní podnik, železniční doprava, železniční síť

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)