Sněmovní tisk 702
Novela z. - atomový zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 14. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2024.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 702/0 dne 9. 5. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 183/24, PID ALBSCX4E6T2G.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 21. 5. 2024. Určila zpravodaje: MUDr. Róbert Teleky, MBA a navrhla přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 70)

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 6. 2024 na 108. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1066).

 • V

Další projednávání možné od 28. 8. 2024.Deskriptory EUROVOCu: jaderná bezpečnost, jaderná energie, mírové využití energie, ochrana životního prostředí, přibližování legislativy, radioaktivní odpad, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)