Sněmovní tisk 696
Novela z. o důchodovém pojištění

Stav projednávání ke dni: 23. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2024.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 30. 7. 2024.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (20)

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, podmínky pro odchod do důchodu, populační prognóza, převod práva na důchod, skončení pracovního poměru, sociální dávky

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)