Sněmovní tisk 686
Novela z. o urychlení výstavby strateg. výz. infrastruktury

Stav projednávání ke dni: 20. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 25. 4. 2024.
Zástupce navrhovatele: Vilímec V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 25. 4. 2024.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0686.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 2024. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2024 jako tisk 686/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 370/24, PID KORND4W8MZK9.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 4. 6. 2024.Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, služba ve veřejném zájmu, zásobník elektrické energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)