Sněmovní tisk 674
Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2024 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2024 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 4. 2024 jako tisk 674/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 180/24, PID KORNCZAL9S42.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 5. 2024 (usnesení č. 268). Zpravodajem určen MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA.

 • V
   • Věcně příslušný Výbor pro zdravotnictví projednal zprávu a vydal 6. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 674/1 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 13. 6. 2024 na 105. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 35, usnesení č. 1033).Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, plán financování, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)