Sněmovní tisk 67
Novela z. o Antarktidě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 67/0 dne 29. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1324/21, PID ALBSC8KDABC9.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2021 (usnesení č. 7). Určil zpravodaje: Ing. Ondřej Babka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2022 na 16. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 11. 5. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 227).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 8. 9. 2022 na 35. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 359).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 11. 2022 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 41, usnesení č. 432).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 11. 2022.
  Zákon Senátem schválen 15. 12. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 205 pod číslem 459/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: Antarktida, havarijní znečištění, nerostné zdroje, ochrana životního prostředí, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)