Sněmovní tisk 662
Vl.n.z.,kt.se m.někt. z.v souv. s přij.z.o integ.soc.podniku - EU

Stav projednávání ke dni: 13. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2024.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 662/0 dne 28. 3. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1039/23, PID ALBSCXKKF9T6.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 9. 4. 2024. Určila zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 67)

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 5. 2024 na 101. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 987).

 • V

Další projednávání možné od 2. 7. 2024.Související tisk: 661 (Vl. n. z. o integračním sociálním podniku).

Deskriptory EUROVOCu: nestandardní pracovní poměr, příležitostné zaměstnání, struktura zaměstnanosti, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)