Sněmovní tisk 66
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 14. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Novák M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 66/0 dne 30. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0066.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 12. 2021 jako tisk 66/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1532/21, PID ALBSC9BMF55I.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 9. 1. 2022.Deskriptory EUROVOCu: obchodní smlouva, ochrana spotřebitele, osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel, spotřebitel, vadný výrobek, záruka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)