Sněmovní tisk 643
Změny přílohy A Minamatské úmluvy o rtuti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 3. 2024.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 643/0 dne 1. 3. 2024.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 41/24, PID ALBSCY7BLS60.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 3. 2024 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Ing. Jarmila Levko a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. čteníMezinárodní smlouva byla projednána v obecné rozpravě 23. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s mezinárodní smlouvou vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1010).
  Mezinárodní smlouva byla projednána v podrobné rozpravě 23. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Mezinárodní smlouva byla schválena (usnesení č. 1010).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 24. schůze Senátu (od 29. 5. 2024) jako bod č. 12 (dán souhlas k ratifikaci).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 31. 5. 2024.Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní úmluva, ochrana životního prostředí, rtuť, znečišťování životního prostředí, znečišťování životního prostředí kovyISP (příhlásit)