Sněmovní tisk 61
Vl.n.z. o panevropském osobním penzijním produktu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 61/0 dne 26. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1255/21, PID KORNC89FEA7N.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 22. 3. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2021 (usnesení č. 7). Určil zpravodaje: Ing. Barbora Urbanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 70).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 61/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 61/2, který byl rozeslán 26. 1. 2022 v 11:58.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 2. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 61/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2022 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 120, usnesení č. 113).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 3. 2022.
  Zákon Senátem schválen 8. 4. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2022.
  Prezident zákon podepsal 13. 4. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 4. 2022.

Zákon vyhlášen 26. 4. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 91/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční instituce se zvláštním posláním, penzijní připojištění, přibližování legislativy, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)