Sněmovní tisk 605
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Vít Kaňkovský, Markéta Pekarová Adamová, Jan Bauer, Pavla Pivoňka Vaňková, Olga Richterová) předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 605/0 dne 20. 12. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0605.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2023. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 1. 2024 jako tisk 605/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1191/23, PID ALBSCYQJPAIC.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2024 (usnesení č. 226). Určil zpravodaje: Bc. Jiří Navrátil, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 1. 2024 na 87. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 16. 1. 2024 na 87. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 875).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5., 8. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 605/3, který byl rozeslán 8. 3. 2024 v 14:49.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10., 12. 4. 2024 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 95, usnesení č. 963).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2024.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2024.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2024.

Zákon vyhlášen 19. 6. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 164 pod číslem 164/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3944Aleš Juchelka25200-39029.docx (16 KB) 6. 2. 2024 v 15:00:57
3950Lucie Šafránková25206-39036.doc (41 KB) 8. 2. 2024 v 11:40:46
3952Lucie Šafránková25208-39042.doc (41 KB) 8. 2. 2024 v 12:59:14
3957Lucie Šafránková25213-39050.doc (36 KB) 4. 3. 2024 v 11:15:25
3968Lucie Šafránková25224-39073.doc (43 KB) 10. 2. 2024 v 22:09:21
3969Lucie Šafránková25225-39074.doc (43 KB) 1. 3. 2024 v 19:22:39
4054Lucie Šafránková25310-39212.doc (39 KB) 10. 5. 2024 v 16:45:39
4055Lucie Šafránková25311-39213.doc (43 KB) 4. 3. 2024 v 11:16:56
4056Lucie Šafránková25312-39214.doc (43 KB) 4. 3. 2024 v 15:09:15
4057Lucie Šafránková25313-39215.doc (43 KB) 4. 3. 2024 v 15:19:18
4058Lucie Šafránková25314-39216.doc (43 KB) 4. 3. 2024 v 15:21:13
4059Lucie Šafránková25315-39217.doc (43 KB) 4. 3. 2024 v 16:03:22
4060Lucie Šafránková25316-39218.doc (43 KB) 4. 3. 2024 v 16:09:55
4061Marian Jurečka25317-39219.docx (25 KB) 5. 3. 2024 v 07:42:01
4063Lucie Šafránková25319-39222.doc (43 KB) 21. 5. 2024 v 11:23:10
4064Helena Válková25320-39221.docx (44 KB) 5. 3. 2024 v 11:12:13
4065Aleš Juchelka25321-39223.docx (49 KB) 5. 3. 2024 v 11:48:40
4066Aleš Juchelka25322-39224.docx (23 KB) 5. 3. 2024 v 11:50:01
4067Aleš Juchelka25323-39225.docx (33 KB) 5. 3. 2024 v 11:50:36
4068Aleš Juchelka25324-39227.docx (33 KB) 5. 3. 2024 v 11:50:58
4069Aleš Juchelka25325-39228.docx (32 KB) 5. 3. 2024 v 11:51:19
4070Aleš Juchelka25326-39229.docx (32 KB) 5. 3. 2024 v 11:51:44
4074Vít Kaňkovský25330-39233.docx (27 KB) 5. 3. 2024 v 13:47:37
4080Jana Pastuchová25336-39235.docx (15 KB) 6. 3. 2024 v 07:05:59
4083Jana Pastuchová25339-39239.docx (49 KB) 6. 3. 2024 v 11:35:09


Deskriptory EUROVOCu: drogová závislost, péče o postižené osoby, péče o seniory, sociální pomoc, sociální služby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)