Sněmovní tisk 603
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 19. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: Václavec L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 603/0 dne 20. 12. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0603.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2023. Vláda zaslala stanovisko 22. 1. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 1. 2024 jako tisk 603/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 28/24, PID ALBSCYQJJALX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2024 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Mgr. Michaela Šebelová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 4. 2024 na 98. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 965). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 126, usnesení č. 965).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2024.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2024.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2024.

Zákon vyhlášen 20. 6. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 168/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: lékařské vzdělávání, odborná kvalifikace, uznání diplomu, zdravotnické povolání, zubní lékař, zubní lékařství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)