Sněmovní tisk 602
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Kupka, Ondřej Lochman, Antonín Tesařík, Jiří Slavík, Jakub Michálek, Martin Kolovratník, Radim Fiala) předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: Kupka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 602/0 dne 20. 12. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0602.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2023. Vláda zaslala stanovisko 11. 1. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 1. 2024 jako tisk 602/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 21/24, PID ALBSCYRA2JAX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2024 (usnesení č. 231). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 2. 2024 na 92. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 892). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 30, usnesení č. 892).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2024.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2024.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2024.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 82/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dálnice, dopravní politika, dopravní právo, mýto, nákladní vozidlo, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, 4816 pozemní doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)