Sněmovní tisk 601
Zpráva o životním prostředí České republiky 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky 2022

Autor: min. živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 12. 2023 jako tisk 601/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1040/23, PID ALBSCWB9M37T.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 1. 2024 (usnesení č. 227). Zpravodajem určen Ing. Lukáš Vlček.

 • V
   Schválením pořadu 92. schůze Poslanecké sněmovny dne 6. 2. 2024 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 23. schůze Senátu (od 17. 4. 2024) jako bod č. 16 (vzata na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, zpráva o činnostiISP (příhlásit)