Sněmovní tisk 586
Dotační programy zemědělství pro rok 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2024 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 11. 2023 jako tisk 586/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 976/23, PID KORNCWPFYDNY.

 • O

  K zprávě bylo vydáno usnesení výboru.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal navíc zprávu a vydal 28. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 586/1 (doporučuje schválit).
 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 29. 11. 2023 (usnesení č. 217).

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 248, usnesení č. 837).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, dotace na hektar, hospodářská podpora, ochrana životního prostředí, podpora zemědělství, podpůrná politika, státní podpora, zemědělská politika, zemědělská výrobaISP (příhlásit)