Sněmovní tisk 57
Novela z. o ekologickém zemědělství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 57/0 dne 24. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1237/21, PID KORNC7XF5GRA.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 1. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2021 (usnesení č. 7). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 118).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 57/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 57/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 57/3, který byl rozeslán 17. 6. 2022 v 13:13.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 6. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 57/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2022 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 323).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 7. 2022.
  Zákon Senátem schválen 11. 8. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 8. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 8. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2022.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 113 pod číslem 247/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
830Karel Smetana22086-34308.doc (87 KB) 30. 5. 2022 v 20:23:29
833David Pražák22089-34312.docx (17 KB) 31. 5. 2022 v 12:34:16


Deskriptory EUROVOCu: biopotravina, ekologické zemědělství, chov dobytka, kontrola kvality zemědělských výrobků, národní zemědělská politika, osivo, označení výrobku, přibližování legislativy, rozmnožování rostlin, seznam, uplatňování právních předpisů EU, zemědělec

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)