Sněmovní tisk 563
Rozpočet SFDI na rok 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 10. 2023 jako tisk 563/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 831/23, PID ALBSCVFFE96B.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 25. 10. 2023 (usnesení č. 204). Zpravodajem určen Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D..

 • V
   • Věcně příslušný Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 3. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 563/1 (doporučuje schválit) (revokováno).
   • Věcně příslušný Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 6. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 563/2 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 29. 11. 2023 na 82. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 245, usnesení č. 834).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (příhlásit)