Sněmovní tisk 56
Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.-souv - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 56/0 dne 24. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1156/21, PID ALBSC7K9K7X9.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 3. 7. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2021 (usnesení č. 7). Určil zpravodaje: Ing. Berenika Peštová, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 1. 2022 na 6. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 111).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 56/3, který byl rozeslán 3. 6. 2022 v 13:30.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 7. 2022 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 95, usnesení č. 336).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 7. 2022.
  Zákon Senátem schválen 11. 8. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 8. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 8. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2022.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 112 pod číslem 244/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
824Berenika Peštová22080-34300.docx (18 KB) 26. 5. 2022 v 15:47:36
825Berenika Peštová22081-34301.docx (18 KB) 26. 5. 2022 v 15:48:43
828Berenika Peštová22084-34305.docx (22 KB) 27. 5. 2022 v 13:50:39
859Václav Král22115-34357.docx (177 KB) 2. 6. 2022 v 17:13:10


Související tisk: 55 (Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.).

Deskriptory EUROVOCu: nevyužitelný odpad, ochrana životního prostředí, plast, průmysl plastů, recyklovaný výrobek, znečišťování životního prostředí, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)