Sněmovní tisk 55
Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 55/0 dne 24. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1155/21, PID ALBSC7K9S65X.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 3. 7. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2021 (usnesení č. 7). Určil zpravodaje: Ing. Berenika Peštová, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 79).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 55/3, který byl rozeslán 3. 6. 2022 v 13:28.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 7. 2022 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 90, usnesení č. 335).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 7. 2022.
  Zákon Senátem schválen 11. 8. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 8. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 8. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2022.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 112 pod číslem 243/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
653David Šimek21909-33966.docx (28 KB) 31. 3. 2022 v 12:37:08
743David Šimek21999-34142.docx (32 KB) 25. 4. 2022 v 12:59:35
847Jana Krutáková22103-34328.docx (105 KB) 2. 6. 2022 v 12:56:26


Související tisk: 56 (Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.-souv).

Deskriptory EUROVOCu: nevyužitelný odpad, ochrana životního prostředí, plast, průmysl plastů, recyklovaný výrobek, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)