Sněmovní tisk 497
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Stav projednávání ke dni: 13. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 7. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 6. 2024.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4424Michael Kohajda25680-39877.docx (37 KB)PN se doplňuje obecný úkolu státu dbát o ochranu zvířat a mění se pořadí již obsažených chráněných zájmů.4. 6. 2024 v 16:29:25


Deskriptory EUROVOCu: ochrana životního prostředí, přírodní zdroje, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)