Sněmovní tisk 458
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 458/0 dne 25. 5. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 443/23, PID KORNCQYHCQNE.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 5. 2023 (usnesení č. 161). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 6. 2023 na 67. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 663).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 7. 2023 na 71. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 7. 2023 na 71. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 458/2, který byl rozeslán 11. 7. 2023 v 23:37.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19., 21., 26. 7. 2023 na 71. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 55, usnesení č. 712).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 7. 2023.
  Zákon Senátem schválen 23. 8. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 8. 2023.
  Prezident zákon podepsal 1. 9. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 9. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2023.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 125 pod číslem 270/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2778Lucie Šafránková24034-37247.docx (22 KB) 19. 6. 2023 v 16:14:49
2779Lucie Šafránková24035-37248.docx (23 KB) 19. 6. 2023 v 16:47:38
2780Lucie Šafránková24036-37249.docx (22 KB) 19. 6. 2023 v 16:53:30
2781Lucie Šafránková24037-37250.docx (23 KB) 19. 6. 2023 v 16:54:19
2782Lucie Šafránková24038-37251.docx (23 KB) 19. 6. 2023 v 17:00:10
2783Lucie Šafránková24039-37252.docx (21 KB) 19. 6. 2023 v 17:01:05
2784Lucie Šafránková24040-37253.docx (22 KB) 19. 6. 2023 v 17:16:12
2785Lucie Šafránková24041-37254.docx (21 KB) 19. 6. 2023 v 18:06:46
2786Lucie Šafránková24042-37255.docx (21 KB) 19. 6. 2023 v 18:16:00
2787Lucie Šafránková24043-37256.docx (23 KB) 19. 6. 2023 v 18:36:00
2788Lucie Šafránková24044-37257.docx (20 KB) 19. 6. 2023 v 19:31:41
2789Lucie Šafránková24045-37258.docx (20 KB) 19. 6. 2023 v 19:52:15
2790Lucie Šafránková24046-37259.docx (21 KB) 19. 6. 2023 v 20:12:01
2791Lucie Šafránková24047-37260.docx (22 KB) 19. 6. 2023 v 20:44:59
2792Lucie Šafránková24048-37261.docx (22 KB) 8. 7. 2023 v 10:03:26
2805Karel Rais24061-37274.docx (52 KB) 21. 6. 2023 v 15:15:04
2806Karel Rais24062-37275.docx (52 KB) 21. 6. 2023 v 15:17:19
2848Lucie Šafránková24104-37373.docx (23 KB) 14. 7. 2023 v 17:29:55
2851Igor Hendrych24107-37376.doc (88 KB) 8. 7. 2023 v 15:48:35
2854Jana Hanzlíková24110-37381.docx (40 KB) 10. 7. 2023 v 15:24:31
2855Aleš Juchelka24111-37382.docx (46 KB) 10. 7. 2023 v 15:25:55
2856Aleš Juchelka24112-37383.docx (46 KB) 10. 7. 2023 v 15:26:39
2857Aleš Juchelka24113-37384.docx (52 KB) 10. 7. 2023 v 15:27:40


Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, inflace, podmínky pro odchod do důchodu, skončení pracovního poměru

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)