Sněmovní tisk 455
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2022

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 5. 2023 jako tisk 455/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 5. 2023 (usnesení č. 162). Zpravodajem určen Bc. Jiří Navrátil, MBA.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 18. 7. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 455/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 74. schůze Poslanecké sněmovny dne 6. 9. 2023 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, finanční dohled, finanční trh, kapitálový trh, pojišťovna, zpráva o činnostiISP (příhlásit)