Sněmovní tisk 433
Úml.o normách výcviku,kvalifikace a strážní služby námořníků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 4. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 433/0 dne 24. 4. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 85/23, PID KORNCK5BX8LQ.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 5. 2023 (usnesení č. 152). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 5. 2023 na 65. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 638).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 433/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 14. 9. 2023 na 74. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 198, usnesení č. 747).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 25. 9. 2023.Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní dohoda, Mezinárodní námořní organizace, námořní bezpečnost, námořní doprava, ratifikace dohody, vojenské námořnictvo, vojenský výcvikISP (příhlásit)