Sněmovní tisk 422
Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2023 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2023 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 4. 2023 jako tisk 422/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 200/23, PID KORNCNKH8KMH.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 4. 2023 (usnesení č. 148). Zpravodajem určen MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA.

 • V
   • Věcně příslušný Výbor pro zdravotnictví projednal zprávu a vydal 30. 5. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 422/1 (doporučuje schválit).
   Schválením pořadu 70. schůze Poslanecké sněmovny dne 27. 6. 2023 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, plán financování, pojišťovna, státní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)