Sněmovní tisk 401
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 3. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 401/0 dne 7. 3. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 114/23, PID KORNCN8JBU4N.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 3. 2023 (usnesení č. 137). Určil zpravodaje: Ing. Marie Pošarová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 579).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 42, usnesení č. 579).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 4. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 76, dokument 76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 4. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 2. 5. 2023 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 76/4 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 76/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 76/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 76/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 5. 2023 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 163).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 5. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 5. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 5. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 5. 2023.

Zákon vyhlášen 5. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 151/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: regionální politika, regionální pomoc, regionální rozvoj, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)