Sněmovní tisk 40
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 16. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 40/0 dne 16. 11. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0040.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 12. 2021 jako tisk 40/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1480/21, PID ALBSC92DYZJI.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 27. 12. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).Deskriptory EUROVOCu: dítě, manželství, ochrana dítěte, práva dítěte, právo dozoru, rozvod, sociální politika, soudní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)