Sněmovní tisk 374
Novela z. o opatř. v obl. zaměst. a soc. věcí - Ukrajina - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 27. 1. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 58/23, PID KORNCMBKSKOG.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 30. 1. 2023. Určila zpravodaje: Bc. Jiří Navrátil, MBA a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 52)

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 2023 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 524).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2023 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2023 na 52. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 374/2, který byl rozeslán 10. 2. 2023 v 14:30.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2023 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 82, usnesení č. 542).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2023.
  Zákon Senátem schválen 8. 3. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 3. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 3. 2023.

Zákon vyhlášen 30. 3. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 75/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1870Ivana Mádlová23126-35956.docx (45 KB) 9. 2. 2023 v 11:33:08
1872Vít Kaňkovský23128-35958.docx (23 KB) 10. 2. 2023 v 09:38:05
1878Vít Kaňkovský23134-35964.docx (23 KB) 10. 2. 2023 v 12:59:56


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, migrace, nezaměstnanost, sociální zabezpečení, Ukrajina, válka

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)