Sněmovní tisk 373
Zpráva o životním prostředí České republiky 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky 2021

Autor: min. živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 1. 2023 jako tisk 373/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1301/22, PID ALBSCJADWFCP.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 1. 2023 (usnesení č. 124). Zpravodajem určen Ing. Lukáš Vlček.

 • V
   Schválením pořadu 63. schůze Poslanecké sněmovny dne 4. 4. 2023 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, zpráva o činnostiISP (příhlásit)