Sněmovní tisk 36
Vl.n.z. o hromadném řízení - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 36/0 dne 11. 11. 2021.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1268/21, PID KORNC8EGVDLF.

    Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 29. 11. 2021. Určila zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhla přikázat k projednání výborům: Ústavně-právní výbor (rozhodnutí č. 6)

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 7. 1. 2022.Související tisk: 35 (Vl.n.z. o hromadném řízení).

Deskriptory EUROVOCu: hromadná žaloba, kontrola restriktivních praktik, mezinárodní právo soukromé, občanské právo, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)