Sněmovní tisk 349
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2021 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2021 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 11. 2022 jako tisk 349/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1173/22, PID KORNCFY7CC4F.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 12. 2022 (usnesení č. 106). Zpravodajem určena MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA.

 • V
   Schválením pořadu 52. schůze Poslanecké sněmovny dne 7. 2. 2023 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)