Sněmovní tisk 337
Dotační programy zemědělství pro rok 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2023 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 11. 2022 jako tisk 337/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1254/22, PID ALBSCJ8BAR4I.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 16. 11. 2022 (usnesení č. 100). Zpravodajem určen Ing. Petr Bendl.

 • V
   • Věcně příslušný Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/1 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 30. 11. 2022 na 45. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 140, usnesení č. 451).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1696Karel Tureček22952-35668.docx (23 KB) 30. 11. 2022 v 14:13:58


Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářská podpora, ochrana životního prostředí, podpora zemědělství, podpůrná politika, státní podpora, zemědělská politika, zemědělská výrobaISP (příhlásit)