Sněmovní tisk 332
Novela z. o dráhách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 332/0 dne 2. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1080/22, PID KORNCG99S7FS.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2022 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 505).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 5. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 5. 2023 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 332/3, který byl rozeslán 3. 5. 2023 v 11:39.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 5. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 332/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2023 na 65. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 328, usnesení č. 657).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 6. 2023.
  Návrh zákona 14. 7. 2023 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 7. 2023 poslancům jako tisk 332/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 7. 2023 poslancům jako tisk 332/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 168, usnesení č. 729).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 9. 2023.
  Prezident zákon podepsal 25. 9. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 10. 2023.

Zákon vyhlášen 6. 10. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 303/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2514Ondřej Lochman23770-36765.docx (15 KB) 17. 4. 2023 v 14:11:23
2516Stanislav Blaha23772-36782.docx (16 KB) 18. 4. 2023 v 09:48:58
2517Stanislav Blaha23773-36783.docx (22 KB) 18. 4. 2023 v 09:49:54
2518Stanislav Blaha23774-36784.docx (20 KB) 18. 4. 2023 v 09:50:53
2567Martin Kupka23823-36888.docx (50 KB) 3. 5. 2023 v 10:13:40


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, cestující, ochrana spotřebitele, osobní doprava, pozemní doprava, železniční doprava, železniční síť

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)