Sněmovní tisk 325
Rozpočet SFDI na rok 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 10. 2022 jako tisk 325/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1158/22, PID ALBSCHVP6Y48.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 3. 11. 2022 (usnesení č. 95). Zpravodajem určen Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D..

 • V
   • Věcně příslušný Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 4. 11. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 325/1 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 30. 11. 2022 na 45. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 138, usnesení č. 449).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, dopravní síť, financování z veřejných prostředků, návrh rozpočtu, rozpočet, způsob financováníISP (příhlásit)