Sněmovní tisk 310
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2022

Autor: min. obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 9. 2022 jako tisk 310/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1031/22, PID ALBSCHLKJ3OF.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 9. 2022 (usnesení č. 82). Zpravodajem určen Michal Ratiborský.

 • V
   • Věcně příslušný Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 25. 10. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 310/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny dne 15. 11. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 22. 9. 0022 jako senátní tisk 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 10. 2022 a přijal usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako tisk 297/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vojenské vybaveníISP (příhlásit)