Sněmovní tisk 262
N. z. o ochránci práv dětí

Stav projednávání ke dni: 19. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 29. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0262.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 7. 2022. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 7. 2022 jako tisk 262/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 879/22, PID ALBSCG98V65D.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 8. 8. 2022.Deskriptory EUROVOCu: lidská práva, ochrana dítěte, ochrana práv a svobod, ombudsman, práva dítěte

Navržené změny předpisů (27)ISP (příhlásit)