Sněmovní tisk 255
Sml. mezi ČR a Státem Katar o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 255/0 dne 23. 6. 2022.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 452/19, PID KORNBANLJLOS.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 6. 2022 (usnesení č. 66). Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 7. 2022 na 31. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 311).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 255/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 9. 2022 na 35. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 48, usnesení č. 355).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 6. 2022 jako senátní tisk 269/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 8. 2022 a přijal usnesení č. 217, které bylo rozdáno jako tisk 269/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 8. 2022 a přijal usnesení č. 201, které bylo rozdáno jako tisk 269/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 8. 2022 na 28. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 543).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 12. 9. 2022.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, KatarISP (příhlásit)