Sněmovní tisk 246
Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek

Stav projednávání ke dni: 20. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Novák M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 246/0 dne 15. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0246.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2022 jako tisk 246/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 809/22, PID ALBSCFGHV8QU.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 7. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).Deskriptory EUROVOCu: kouření, omamná látka, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)