Sněmovní tisk 224
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2021

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 5. 2022 jako tisk 224/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 6. 2022 (usnesení č. 62). Zpravodajem určena Margita Balaštíková.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 8. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 224/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny dne 8. 7. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, dohled nad trhem, finanční dohled, finanční trh, kapitálový trh, správní dohled, zpráva o činnostiISP (příhlásit)