Sněmovní tisk 218
Vl.n.z. o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 218/0 dne 18. 5. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1421/21, PID KORNC3MFLG46.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kukla a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 259).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 218/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 218/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2022 na 45. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2022 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 464).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 33, dokument 33/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 1. 2023 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 33/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 1. 2023 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 33/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 1. 2023 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 94).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 2023.
  Prezident zákon podepsal 1. 2. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 2. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 2. 2023.

Zákon vyhlášen 10. 2. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 34/2023 Sb.Související tisk: 219 (Vl.n.z. o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem - souv.).

Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, interinstitucionální spolupráce (EU), podvod, podvody poškozující EU, přibližování legislativy, spolupráce mezi institucemi, správní pravomocISP (příhlásit)