Sněmovní tisk 213
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 213/0 dne 4. 5. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 947/21, PID ALBSBXVE6S65.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 274).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 213/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 213/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 213/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 213/4, který byl rozeslán 9. 9. 2022 v 9:23.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 27. 9. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 213/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 9. 2022 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 132, usnesení č. 385).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 10. 2022.
  Zákon Senátem schválen 4. 11. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 11. 2022.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 170 pod číslem 374/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1097Karel Haas22353-34769.docx (91 KB) 18. 8. 2022 v 14:42:09
1098Karel Haas22354-34770.docx (78 KB) 18. 8. 2022 v 14:43:27
1184Karel Haas22440-34888.docx (80 KB) 7. 9. 2022 v 17:56:42
1185Karel Haas22441-34889.docx (84 KB) 7. 9. 2022 v 17:57:43
1186Karel Haas22442-34890.docx (85 KB) 7. 9. 2022 v 17:58:13
1187Karel Haas22443-34891.docx (83 KB) 7. 9. 2022 v 17:58:40


Deskriptory EUROVOCu: cena výrobce, jednotný digitální trh, ochrana spotřebitele, omezování soutěže, přibližování legislativy, vypovědění smlouvy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)