Sněmovní tisk 203
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 203/0 dne 14. 4. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1435/21, PID KORNC6EJJMPG.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2022 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Ing. Hana Naiclerová, MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 258).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 203/3, který byl rozeslán 7. 9. 2022 v 11:19.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 9. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 203/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 9. 2022 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 381).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 10. 2022.
  Zákon Senátem schválen 4. 11. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 11. 2022.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 169 pod číslem 373/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1176Zbyněk Stanjura22432-34878.docx (20 KB) 7. 9. 2022 v 09:31:28


Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňová úmluva, evropská daňová spolupráce, harmonizace daní, mezinárodní daňové právo, výměna informací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)