Sněmovní tisk 171
Vl.n.z. o opatř. v obl. zaměst. a soc. věcí - Ukrajina

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 9. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 9. 3. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 226/22, PID ALBSCCBHJ6DF.
  Předsedkyně sněmovny vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 9. 3. 2022.
  Přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2022 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2022 na 15. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 3. 2022 na 15. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 20, usnesení č. 150).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2022.
  Prezident zákon podepsal 17. 3. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 3. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2022.

Zákon vyhlášen 21. 3. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 66/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
609Jana Pastuchová21865-33874.docx (23 KB) 10. 3. 2022 v 20:58:41
611Vít Kaňkovský21867-33876.docx (16 KB) 11. 3. 2022 v 09:04:35
612Vít Kaňkovský21868-33877.docx (22 KB) 11. 3. 2022 v 09:06:18
613Vít Kaňkovský21869-33878.docx (25 KB) 11. 3. 2022 v 09:07:09
614Vít Kaňkovský21870-33879.docx (17 KB) 11. 3. 2022 v 09:32:42
615Vít Kaňkovský21871-33880.docx (22 KB) 11. 3. 2022 v 09:33:21
616Vít Kaňkovský21872-33881.docx (25 KB) 11. 3. 2022 v 09:33:59


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, hlídání dětí, humanitární pomoc, migrující pracovník, sociální dávky, Ukrajina, válkaISP (příhlásit)